григорій сковорода собака і вовк скорочено

Григорий Сковорода

Байки харківські

На сьомiм десятковi нинiшнього столiття, полишивши вчительську посаду й усамiтнившись у лiсах, полях, садах, селах, хуторах та пасiках, що лежать довкруж Харкова, навчав я себе доброчинству i повчався з Бiблiї; до того ж, добропристойними iграшками бавлячись, написав півтора десятка байок, ще не маючи з тобою знайомостi. А цього року в селi Бабаях

примножив їх до половини. Помiж тим, як писав решту, здавалося менi, що ти завжди присутнiй, схвалюєш мої думки i разом до них зi мною причащаєшся. Дарую ж тобi три десятки байок — тобi й тобi подiбним.

Батькiвська кара має в гiркотi своїй солодощi, а мудра iграшка приховує в собi силу. Нерозумну пиндючливiсть зустрiчають за зовнiшнiстю, випроваджують за смiхом, а розумний жарт поважний вiнчає кiнець. Немає смiшнiшого, як розумний вигляд з порожнiм нутром, i немає нiчого веселiшого, як смiшне обличчя з прихованою дiльнiстю. Згадайте прислiв'я: "Красна хата не вуглами, а пирогами”. Я й сам не люблю мiнливих масок тих людей i справ, про якi можна сказати малоросiйською приказкою: "Стучить, шумить, гримить... А що там? Кобиляча мертва голова бiжить". Кажуть великоросiяни: "Летала высоко, а села недалеко", — про тих, що багато та красно говорять, а слухати нiчого. Не любi менi ця порожня зарозумiлiсть і пишна пустеля, а миле те, де зверху нiчого, а всерединi — щ о с ь, зовнi брехня, а всерединi iстина. Така вже рiч, i людина звалася в еллiнiв<....>, картинка, зверху смiшна, а всерединi красою велична

Байка i притча — одне й те ж. Не за гаманом суди скарб — правдивим судом осуджуй. Байка тодi буває погана й бабська, коли в простацькiй та смiшнiй шкаралущi своїй не ховає зерна iстини i схожа на червоточний горiх. Вiд таких байок вiдводить Павло свого Тимофiя

(1 до Тим., гл. 4, ст. 7). І Петро заперечує не просто байки, але байки з хитрощами

Источник

Источник

Урок № 15 Г. СКОВОРОДА. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ФІЛОСОФА, ПРОСВІТИТЕЛЯ, ПОЕТА. «БАЙКИ ХАРКІВСЬКІ». «БДЖОЛА ТА ШЕРШЕНЬ», «СОБАКА І ВОВК», українська література, 9 клас

Урок № 15 Г. СКОВОРОДА. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ФІЛОСОФА, ПРОСВІТИТЕЛЯ, ПОЕТА. «БАЙКИ ХАРКІВСЬКІ». «БДЖОЛА ТА ШЕРШЕНЬ», «СОБАКА І ВОВК», українська література, 9 клас

Мета: ознайомити школярів з життєвим і творчим шляхом Г. Сковороди — філософа, просвітителя, поета; охарактеризувати його збірку «Басни харьковскія», зосереджуючи увагу на ідейно-тематичному спрямуванні програмових байок; розвивати вміння аналізувати, коментувати зміст творів; навички виразного читання; формувати кругозір, світогляд учнів; виховувати почуття пошани до творчості Г. Сковороди, давньої літератури; любов до книги як скарбниці народної мудрості і пам’яті.

Обладнання: портрет Г. Сковороди, виставка творів митця і про нього, фотоілюстрації до його байок, дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

ХІД УРОКУ № 15 Г. СКОВОРОДА. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ФІЛОСОФА, ПРОСВІТИТЕЛЯ, ПОЕТА. «БАЙКИ ХАРКІВСЬКІ». «БДЖОЛА ТА ШЕРШЕНЬ», «СОБАКА І ВОВК», українська література, 9 клас

Огляд виставки малюнків і заслуховування міні-творів за драмою Ф. Прокоповича «Владимир». Визначення кращих творчих робіт.

· Православне духовенство сприяло створенню шкільної драми, аби протистояти… (Католизму і розповсюдженню польської культури на Україні)

· «Православні, замість працювати для церкви… тільки комедії строять і грають»,— так у своєму посланні зазначав… (І. Вишенський)

· Жанр драматургії ХVІІІ ст., в якому християнські догми морального характеру проповідувалися через дію алегоричних образів — Покора, Віра, Любов. Це… (Мораліте)

· Кращими традиціями інтермедій можна вважати… (Демократизм, гуманізм,

Источник

Григорій Сковорода «De libertate» «Всякому місту – звичай і права…» «Бджола та шершень»: стислий переказ, характеристика персонажів, цитати

Перебування у селі Ковраї було важливим етапом у розвитку світогляду Г. Сковороди, у формуванні його естетичного ідеалу: як селянський просвітитель він живе серед народу, проймається його думами і надіями, безповоротно вирішує, що його доля — з народом. Тому антинародний рух 50-х pp. XVIII ст., селянські виступи і повстання не могли не відбитися у свідомості поета. У ті часи нерідко траплялося, що вільних людей поміщики самочинно приписували до своїх кріпаків. Ось чому цілком природним були побоювання мандрівного філософа, вихідця із селян, «вольности... лишитись». Ще живими були в пам'яті народній тяжкі бої за визволення від соціального і національного гноблення польською шляхтою, а вже трудовому селянству царизм накинув на шию нове ярмо, ще важче, позбавляючи завойованої «вольності». Наказавши зруйнувати Запорозьку Січ, Катерина II розпорядилася навіть саме «наименованіе Сечи и запорожских казаков отдать на вечное забвеніе». Це, можливо, було однією з причин, що спонукала поета до написання вірша «De libertate».

Тема: вияв громадянської мужності поета в період посилення кріпацтва, оспівування волі як найбільшого багатства людини.

Ідея: уславлення Богдана Хмельницького, народного героя, який присвятив своє життя боротьбі за волю і щастя українського народу; утвердження свободи людини як найвищої суспільної цінності.

Поезія починається спокійним філософським міркуванням про те, що являє собою воля, яка її цінність. Дуже показовим є прославлення в цьому вірші Богдана Хмельницького як «батька вольності», як вірного сина українського народу. Таким чином, найбільшою радістю, яка повинна належати людині, є її свобода. Подібний лозунг за часів поступового наступу кріпосни

Источник

Григорій Сковорода – Собака і Вовк

У Тітира, пастуха, жили Левкон та Фірідам, два пси, у великій дружбі. Вони прославились і серед диких, і серед домашніх звірів. Вовк, від заздрості на їхню славу, вишукав хвилю і став набиватися до них у друзі.

– Прошу мене любити та жалувати, панове мої,- казав Вовк з удаваною чемністю.- Ви мене надзвичайно вщасливите, коли дозволите мені бути третім вашим товаришем. Вважатиму це собі за велику честь.

– Коли ж,- додав Вовк,- родом та науками хвалитися серед розумних вважається за дурість, то маю кращі гідності, щоб ви мене оцінили і полюбили. Я на обох вас схожий, а голосом і волосом – на пана Фірідама… В одному лише не криюся, що маю хвіст лисячий, а погляд вовчий.

Левкон відповів, що хоч Тітир на них зовсім не схожий, однак є третім для них другом, що він без Фірідама ніякого діла не починає. Тоді Фірідам сказав таке:

– Голосом і волосом ти справді на нас схожий, але серце твоє далеко стоїть. Ми стережемо вівці, задоволені вовною і молоком, а ви з овець шкуру здираєте і їсте їх замість хліба. Найбільше ж не подобається нам дзеркало душі твоєї – хитрий погляд твій, що скоса на баранця позирає, який онде ходить неподалік.

Сила: І рід, і багатство, і чин, і споріднення, і тілесні принади, й науки не спроможні утвердити дружбу. Лише серця, думками єдині, й однакова чесність людяних душ, що у двох чи трьох тілах живуть,- ось де справжня любов і єдність…

У пастуха Титаря жили два пси – Левкон та Фірідам. Позаздривши їхній дружбі, Вовк попросився бути третім їхнім товаришем. Став розхвалювати свій рід, свою вченість, сказав, що дуже схожий на...

узи глазного яблока у собаки
 Энуклеация глаза – это весьма агрессивное вмешательство, которое требует применения глубокой анестезии. Очень часто операция сопровождается значительной кровопотерей, и меняет внешний вид животного далеко не в луч

Був собі чоловік, і жив у нього собака. Собака цей, поки молодий був, то й стеріг хазяїна, а як зістарився, то господар прогнав його з подвір’я. Ходив він собі степом,...

<

Источник

Григорій Сковорода – Бджола та шершень (АНАЛІЗ)

Про твір: байки в Г. Сковороди стислі й лаконічні, вони складаються з двох частин: у першій частині коротко розповідається про якийсь випадок, а в другій – подано мораль, яку автор називає “силою”. Інколи друга частина байок – “сила” – у кілька разів об’ємніша за основну частину й сприймається як філософський трактат. Головне в байках Сковороди – глибокий зміст, про це він так сказав: “Байка тоді нікчемна та баб’яча, коли в простому та чудному лушпинні своєму не ховає зерна істини”.

Одна з найвідоміших байок Г. Сковороди “Бджола та Шершень” у формі діалогу між персонажами розкриває одвічну тему суперечності між трудовим способом життя й паразитичним існуванням. Образи Бджоли й Шершня алегоричні: Бджола – “герб мудрої людини, що в природженому тілі трудиться”, а Шершень – “образ людей, що живуть крадіжкою чужого й родилися на те тільки, щоб їсти й пити”. Бджола бачить своє щастя лише в “сродній праці”, тобто праці за покликанням: “Нам незрівнянно більша втіха збирати мед, ніж споживати. До цього ми народжені”. Шершень цього збагнути не може й зарозуміло наділяє Бджолу такими характеристиками: “ти така дурна”, “багато у вас голів, та безглузді”.

Ідея байки: праця має стати для людини природною потребою і “найсолодшою поживою”, лише тоді праця “потрібне робить неважким, а важке – непотрібним”. У силі байки автор бачить щастя людини в “природженому ділі”, яке є справді “найсо-лодшим бенкетом”.

у беременной собаки черно зеленые выделения
В норме молочные железы вырабатывают только молозиво в период беременности и молоко для грудного вскармливая после родов. Любые другие выделения из грудных желез, как при надавливании, так и сами по себе означают разв

Шершень – узагальнений образ людей, що живуть грабунком інших і створені лише для того, щоб їсти й пити. Бджола ж – мудра людина, яка трудиться в “сродному ділі

Источник

>stream hb```- , l  A`+LC_Y!%!r\CY[kyy9P ʳG!JTukrMoQqGGҀP f $:pKb~138[(?p^h}q+/`TtP%S$>ץo= pQu}1F endstream endobj 1190 0 obj

msQߖU_7yQY^'Wq٪s&y3l/ǰF_A}Y(Oz|ݯ͢|XaZ,~ZxofS{Dx6Nc|)ٽ`xq88+'iy!^Tgf Knxja0!SqYN FC/VʢUɰhٿl-"%-ƃ]+gmdwzHn~l_NfkArczj΋K2\41$s1Nv˟d'hG݉1k\|Kݱ )mǸL]01_ 3خ*iFv,eRGEVtAN&Q٠d :Xcf2|Vk4QI:rjyjmc؅`M ̿&V6TOYg?0858\ ]gv|9m&`

oW\Hovf&mkCM)6z[Uvd6ܥo'bM#N SOj|^31KȀb0bԈn:.m B~7 `#F%ԧLhFP'};jh)~  X]nX|S:z딟zQXT:gE_"GczAN6 DOnT>ǘݲ "W(jDK,$"]NSke+كLu'$ 8iLTS'#IJA]pb} nV:@%>c#>1 6뀧D{g`g8۷*JGסT553VGuXb/h!V rdojaQi~8XnH4s4%TEUS zqO Z*D;8vm(M\zi߮NѰۺ`*WȦ?ճ݀jcsJϰ9mEgSaLs *}fAb# ]0

}w>w%KGo*QߋO]Mgs|q|9v|Ʒ;7cBlrNJsT h  B[5TBEhBڮպRM*N1U U4Ҧub;iY81Z¾Br:H![OrIBsb]B6 0X 4w^LMpmم.c|6RmP7O:ȱN_$M=M(VшV.AW>yB+PrI0 #IwC^,X@hWM #,t:BIY(AG#?3hAi0.Pw)!-Rm;[Xj ê߼g5gWl|f1pe"]h;ko9|eCI^?=L&8bs [#u뎏G CD\O[/>wEA_BIlԴ 5&~bS8c'"[V9 ׄKzu#Q Ag(N0V Ϟ* 1Cԭى_T6֫GZqd\I(sOL[&5j,'^I͡FN?,~lj3]hت>DH:pI\"Me[__[PXDp B}N4FUj T Ld*56 B\!5f

Источник